Muistiasiakas kotihoidossa -hoito- ja palveluketju

Säännöllisen kotihoidon muistiasiakkaan hoito- ja palveluketju sisältää omat osiot asiakkaalle ja läheiselle sekä ammattilaiselle.

Hoito- ja palveluketjun tavoitteena on tarjota hyödyllistä tietoa asiakkaille ja heidän läheisilleen sekä yhtenäistää muistisairaiden hoitoa ja ammattilaisten työnjakoa Siun soten alueella.  Hoitoketjun tavoitteena on sujuvoittaa muistisairauden oikea-aikaista tunnistamista, hoitoonohjausta, lähetekäytäntöjä ja hoitoa. Hoitoketju perustuu ensisijaisesti Muistisairaudet käypä hoito -suositukseen (2023) sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Asiakkaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan muistitutkimusten perusselvitykset voidaan tehdä kotihoidossa tai tarvittaessa muistihoitajan vastaanotolla. Hoitajan tekemien tutkimusten jälkeen hoidonporrastus toteutuu Siun sotessa siten, että alle 75-vuotiaiden asiakkaiden selvitykset jatkuvat perusterveydenhuollossa ja neurologian poliklinikalla. Yli 75-vuotiaat asiakkaat tutkitaan Siun soten geriatriseen keskuksen muistipoliklinikalla. Geriatrille voidaan harkinnan mukaan ohjata myös 70—75 ‑vuotiaita asiakkaita.

Työikäisten mahdollisen muistisairauden selvittelyt aloitetaan ensisijaisesti työterveyshuollossa tai terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla, josta lääkäri ohjaa asiakkaan neurologian poliklinikalle, jos herää epäily muistisairaudesta.

  1. Ennaltaehkäisy ja tunnistaminen

    Muistisairauksien ennaltaehkäisy on kaikkien tehtävä. Muistisairauksien riskimittarin avulla voidaan tunnistaa muistisairauden riskiryhmässä olevia henkilöitä. Muokkaamalla heidän elintapojaan terveellisemmiksi FINGER-toimintamallin mukaan (liikunta, terveellinen ruokavalio, aivojen aktiivinen käyttö, sosiaalinen aktiivisuus sekä sydän- ja verisuonisairauksien hoitaminen) voidaan ennaltaehkäistä muistihäiriöiden syntymistä. Muistisairauksien ennaltaehkäisy tulisi integroida muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan esim. perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon vastaanottopalveluissa.

  2. Tutkimukset

  3. Hoito

    Etenevien muistisairauksien diagnosointi ja hoidon aloitus toteutetaan pääasiassa geriatrisen keskuksen muistipoliklinikalla tai neurologian poliklinikalla. Diagnoosin asettamisen jälkeen sinulle aloitetaan tarpeen mukainen lääkehoito ja tehdään hoitosuunnitelma. Muistisairauteen sairastuneille ja läheisille järjestetään vertaistukea ja sopeutumisvalmennusta mm. paikallisen Muistiyhdistyksen kautta. Tulevaisuuteen voit varautua tekemällä hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen jo muistisairauden varhaisessa vaiheessa.

  4. Seuranta kotihoidossa

    Muistisairauden seurantaa toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaan kotihoidon hoitajien toimesta. FINGER-toimintamallin mukaisilla elämäntavoilla (terveellinen ravinto, liikunta, sosiaalinen aktiivisuus, aivojen sopiva haastaminen sekä sydän- ja verisuonisairauksien hoitaminen) voit ennaltaehkäistä muiden sairauksien syntyä ja vaikuttaa muistisairauden etenemiseen sekä arjen toiminnoissa pärjäämiseen. Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveydentila tukevat kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Kotihoidon muistiasiakkaan hoito- ja palveluketjua on tehty Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2022–23 ‑hankkeessa.

Julkaistu 5/2024

Löysitkö hoito- ja palveluketjusta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pidit artikkelistamme!

Olemme pahoillamme, että tästä artikkelista ei ollut sinulle hyötyä.