Osteoporoosiasiakkaan hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on kuvaus aikuisen osteo­poroosi­asi­akkaan hoitopo­lus­ta Siun soten alueel­la. Kuvauk­ses­sa on omat osiot ammat­ti­laiselle ja asi­akkaalle. Osteo­poroosi­asi­akkaista suurin osa hoide­taan peruster­vey­den­huol­los­sa. Hoito- ja palveluketjun tavoit­teena on luo­da yht­enäi­nen käytän­tö osteo­poroosin ehkäisyä, diag­nos­ti­ikkaa ja hoitoa varten. Osteo­poroosin diag­nos­ti­ik­ka ja hoito keskitetään suuren mur­tu­mariskin poti­laisi­in. Tavoit­teena on myös kiin­nit­tää huomio­ta eri­tyis­es­ti iäkkäi­den kaa­tu­misen ehkäisyyn.

  1. Ennaltaehkäisy

  2. Tutkimukset

  3. Hoito

  4. Lähete ESH

  5. Seuranta

Iäkkäiden osteoporoosi

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

Päivitet­ty 2/2022

Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.