Lasten ja nuorten ADHD hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on kuvaus las­ten- ja nuorten ADHD-asi­akkaan hoitopo­lus­ta Siun soten alueel­la. Hoitopo­lus­sa on omat osiot asi­akkaille ja ammat­ti­laisille. Suurin osa Pohjois-Kar­jalan ADHD-asi­akkaista hoide­taan kouluter­vey­den­huol­los­sa ja alueen ter­veysasemil­la.

Hoitopol­un tavoit­teena on luo­da yht­enäiset käytän­teet koskien perheiden/asiakkaiden neu­von­taa ja ohjaus­ta, diag­nos­ti­ikkaa ja hoitoa varten.

 1. Kun huoli herää

 2. Oireet

 3. Tutkimukset

 4. Diagnoosi

 5. Hoito

 6. Seuranta

 7. Terveydenhuollon yhteistyö

  Päivitet­ty 11/2022

  Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

  Ja asi­akkaan oikeuk­sista lisäti­eto­ja pääset siunsote.fi sivul­ta.

  Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

  Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

  Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.