Tyypin 2 diabetesta sairastavan hoito- ja palveluketju

Dia­betes on pitkäaikais­sairaus, joka vaatii dia­betes­ta sairas­taval­ta päivit­täistä omas­ta hyv­in­voin­nista huole­htimista ja sairau­den hoitoa. Oma­hoito on keskeinen osa dia­betek­sen hoitoa. Aikuis­ten tyypin 2 dia­betes­ta sairas­tavia hoide­taan pääsi­as­sa ter­veysasemil­la. Vaikea­hoitoista tyypin 2 dia­betes­ta sairas­tavia hoidamme erikois­sairaan­hoidon dia­bete­sosaamiskeskuk­ses­sa, joka palvelee sekä keskus­sairaalas­sa että maakun­nan ter­veysasemil­la.

 1. Ennaltaehkäisy

 2. Tunnistaminen

 3. Hoito

 4. Seuranta

 5. Hoidon porrastus

  Päivitet­ty 10/2023

  Omia tieto­ja voit tarkastel­la Kanta.fi sivus­tol­la.

  Ja asi­akkaan oikeuk­sista lisäti­eto­ja pääset siunsote.fi sivul­ta.

  Löysitkö hoito- ja palveluketjus­ta etsimäsi tiedon?

  Kiva kun pid­it artikke­lis­tamme!

  Olemme pahoil­lamme, että tästä artikke­lista ei ollut sin­ulle hyö­tyä.