Ehkäisevän päihdetyön hoito- ja palveluketju

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ohjaa päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtävää työtä kunnassa ja hyvinvointialueella. Työ kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn ja vähentämisen. Päihteiden riskikäytön ja riskipelaamisen varhainen tunnistaminen ja tuki on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää niihin liittyviä haittoja. Ehkäisevän päihdetyön hoito- ja palveluketjun avulla lisätään päihteiden ja pelaamisen puheeksioton, tuen antamisen ja hoitoonohjauksen laatua ja tasavertaisuutta hyvinvointialueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle ketju toimii toimintamallina ehkäisevässä päihdetyössä Siun soten alueella. Ketju sisältää ohjeet puheeksiottoon, lyhytneuvonnan antamiseen, jatkohoidon arviointiin ja jatkohoitoon ohjaamiseen.

Asiakkaalle hoito- ja palveluketju sisältää päihteiden käyttöä ja pelaamista arvioivia testejä, yleistä tietoa päihteisiin ja pelaamiseen liittyvistä terveysriskeistä, omahoito-ohjelmia. Jatkohoidon osiosta saat tiedon Siun soten palveluista, sekä järjestöjen palveluiden tarjoamasta tuesta ja toiminnasta.

 1. Tunnistaminen

 2. Neuvonta

 3. Jatkohoito

Järjestöjen tarjoamaa tukea ja toimintaa

  Kirjaaminen

   Päivitetty 11/2022

   Oliko tästä artikkelista hyötyä?

   Kiva kun pidit artikkelistamme!

   Olemme pahoillamme, että tästä artikkelista ei ollut sinulle hyötyä.